به منظور مهیا ساختن امکان معرفی و تبلیغات فعالان مرتبط با خدمات آتش نشانی و خدمات ایمنی سعی شده است ظرفیت های تبلیغاتی، اطلاع رسانی و کمک به برندینگ محصولات، کالا و خدمات ایرانی در این پایگاه خبری مهیا گردد. در جدول زیر ظرفیت های تبلیغاتی و تعرفه های آن به تفضیل پرداخته شده است.

 

مشاوره و پذیرش تبلیغات:  ۰۹۳۰۳۰۳۰۵۲۵