به گزارش خبرگزاری مهر، مجید آورن در دومین نشست کمیته تخصصی آمادگی و پاسخ با اشاره به ضرورت شناخت مدیریت منابع در زمان وقوع بحران‌های محتمل در شهر تهران گفت: در بند ۲۲ مصوبه نخستین جلسه ستاد مدیریت بحران کلانشهر تهران بر شناسایی ظرفیت‌ها و توان عملیاتی موجود شهر تهران در مواجه با حوادث و سوانح تاکید شده است و از همین رو این موضوع از برنامه‌های شاخص و ضروری این معاونت بشمار می‌آید که باید به طور مستمر دنبال شود.

معاون آمادگی و عملیات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران افزود: شناسایی ظرفیت‌های عملیاتی و نیز توانمندی‌های دستگاه‌های تخصصی در مدیریت بحران شهر تهران یکی از مراحل اصلی برخورداری از توان عملیاتی شهر تهران در برابر بحران‌های احتمالی به‌شمار می‌آید و تحقق آن مستلزم حمایت‌های همه جانبه وزارت کشور و سازمان مدیریت بحران کشور است.

وی استفاده از تجارب ارزنده صاحب نظران، بکارگیری دانش نوین و همکاری نهادهای دولتی، عمومی، خصوصی سمن‌ها و … را در حوزه مدیریت بحران مؤثر خواند و بر طراحی بانک اطلاعاتی جامع در این حوزه تاکید کرد.

در این جلسه همچنین دکتر حمیدرضا خانکه به عنوان رئیس این کمیته انتخاب و در خاتمه احکام اعضا کمیته تخصصی آمادگی و پاسخ به نمایندگان سازمان‌ها و نهادها ارائه شد.