یکشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکشنبه شب ۱۸ اسفند طی تماسی از ایستگاه قطار جنت آباد با پایگاه جوادیه خبر آتش گرفتن یکی از دیزل‌های حامل مازوت قطار بافق – بندر عباس داده شد.
وی بیان کرد: مسئول مربوطه با عنوان کردن این امر که هر چند مرتبه که با ۱۲۵ تماس گرفتم موفق به تماس با آتش نشانی این منطقه (انار یا نوق) نشده و فقط آتش نشانی بافق روی خط پاسخ می‌آمد با خط خصوصی پایگاه اورژانس جوادیه تماس گرفته و این موضوع را به دو پرسنل شیفت اطلاع داده است.
وی ادامه داد: به دلیل مسکونی بودن منطقه حادثه این دو پرسنل سریعاً آتش نشانی جوادیه را فعال و به محل فرستادند و آتش نشانی بهرمان را نیز برای کمک به کد جوادیه فعال و به محل اعزام کردند.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی رفسنجان اظهار کرد: بعد از اطلاع دادن به ریاست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی و مدیریت اتاق بحران هر دو مقام در جریان این امر قرار داده شدند که با مسئول اورژانس انار نیز تماس گرفته شد و اورژانس انار و اتش نشانی‌های انار نیز به حالت آماده باش در امدند و در ادامه مرکز پیام اورژانس را مطلع و کد بحران احتمالی را فعال کردند.
مرتضوی ابراز داشت: پس از حضور اورژانس در صحنه و اقدام به موقع مأموران آتش نشانی و چکاب لوکوموتیوران‌ها و خدمه قطار هیچ مشکلی دال بر آسیب جدی دیده نشد و با اعلام رفع خطر از سوی مأمورین آتش نشانی پس از مهار اتش و سرد کردن دیزل‌ها همه چیز به حالت عادی برگشت.
وی اضافه کرد: این حادثه سه مصدوم داشت که خوشبختانه به صورت سرپایی مداوا شدند