به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ؛شیخ پور فرمانده یگان منابع طبیعی بافت گفت : در پی بروز آتش سوزی ، حدود ۲/۵ هکتار از درختچه های جنگلی منطقه گوغِر در شهرستان بافت؛غرب استان سوخت .

وی افزود: این آتش سوزی پس از حدود ۶ ساعت خاموش شد .

سعید ملک محمدی عضو شورای اسلامی گوغر بافت  هم گفت: به علت نبود امکانات و خودرو  آتش نشانی،این آتش سوزها طولانی تر وخسارات بیشتر می شود وبیشتر این آتش سوزی ها  به همت نیروهای مردمی خاموش شده است.

این عضو شورای اسلامی گوغر بافت تصریح کرد: وعده  اختصاص یک خودروی آتش نشان به گوغر هم تا کنون محقق نشده است.

ملک محمدی افزود:دیروز یک آتش سوزی بعلت نامعلومی در منطقه جَفریز گوغر رخ داد،پس از ۷ ساعت با کمک نیروهای مردمی مهار شد.