لطفا به صورت روزانه نسبت به تکمیل اطلاعات هر گروه از اطلاعات درخواستی اقدام فرمایید:

۱ سازمان های آتش نشانی
۲ تولیدکنندگان تجهیزات
۱ سازمان های آتش نشانی

+ هر روز حداقل مشخصات سازمان آتش نشانی ۲ شهرستان که در بانک آتش نشانی ها وارد نشده است ثبت گردد. (فیلد ۱ تا ۵ رو شما عدد صفر بگذارید و بعد از هر ثبت رکورد چند ثانیه ای صبر کنید و دوباره از طریق لینک خود وارد این صفحه ثبت شوید)

 

 

ثبت اطلاعات سازمان آتش نشانی

    اطلاعات ثبت کننده

  • مشخصات سازمان آتش نشانی

 

تأیید ثبت نام

۲ تولیدکنندگان تجهیزات

+ هر روز حداقل مشخصات ۲ شرکت تولید کننده تجهیزات ایمنی را که در بانک مربوطه وارد نشده است ثبت گردد. (فیلد ۱ تا ۵ رو شما عدد صفر بگذارید و بعد از هر ثبت رکورد چند ثانیه ای صبر کنید و دوباره از طریق لینک خود وارد این صفحه ثبت شوید)

 

 

    الف) مشخصات شرکت/فروشگاه

  • ب) محصولات و خدمات قابل ارائه

  • ج) اطلاعات تکمیلی

 

تأیید ثبت نام