هرساله هزاران مشترک گاز خانگی و صنعتی نیازمند اجرای پروژه لوله کشی گاز می باشند که این گام توسط شرکت های گازرسان اجرا می گردد که متأسفانه بدلیل وقوع برخی حوادث و یا نقص در اجرای لوله کشی مسئولیت قانونی و جبران خسارت متوجه این شرکت ها می گردد. مهار نیوز به منظور حمایت از شرکت های گازرسان مبادرت به مهیا نمودن صدور بیمه نامه مسئولیت تخصصی ویژه این شرکت ها نموده و از سویی با معرفی این شرکت ها در این سرویس مبادرت به معرفی شرکت های دارای این بیمه نامه نموده است. شرکت های گازرسان می توانند بصورت آنلاین مبادرت به خرید این بیمه نامه نمایند.

موضوع بیمه : عبارت است از بیمه مسئولیت مدنی بیمه گذار در مقابل مشترکین و اشخاص ثالث، بدین معنی که چنانچه در نتیجه قصور و یا اهمال غیر عمدی بیمه گذار خسارت جانی و مالی افراد مورد اشاره وارد آید و بیمه گذار بر اساس رای مراجع قضایی مسئول جبران خسارت شناخته شود ، بیمه گر پس از احراز مسئولیت بیمه گذار مطابق با شرایط و مفاد بیمه نامه، حداکثر تا سقف تعهدات ذیل نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود.

 

ردیفاستانشهرعنوان شرکت/مجریشماره تماس۱شماره تماس۲آدرس وبگاه و فضای مجازیپوشش بیمه
۱۱خراسان رضویمشهداختر افروز۰۹۳۰۳۰۳۰۵۲۵۰۵۱۳۲۰۰۸۸۹۰مشهد، حاشیه میدان موسوی قوچانی دارد
۲خراسان رضویمشهدجهان گرما۰۹۳۰۳۰۳۰۵۲۶۰۵۱۳۲۰۰۸۸۹۱مشهد، حاشیه میدان فردوسی ندارد