به گزارش خبرنگار مهر، با وجود استقرار نیروهای امدادی بسیج و سپاه و کمک به مردم اما میزان خسارات سیل به روستای گوهر ریز زیاد است و نیاز به کمک رسانی فوری دارد.