دوره آموزشی مبحث سوم مقررات ملی ساختمان با مشارکت آریاکوپلینگ به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد.سومین دوره آموزشی در سال ۹۹ با عنوان مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (مقدماتی) ۲۸ و ۲۹ مهرماه با مشارکت آریاکوپلینگ و همکاری سازمان آتش نشانی تهران و میزبانی دانشگاه جامع علمی کاربردی آتش نشانی به صورت حضوری (با رعایت پروتکل های بهداشتی) و آنلاین برگزار شد.فراگیران در این دوره با مفاهیمی چون تعاریف و علائم اختصاری، مواد و مصالح مقاوم در برابر حریق، تقسیم بندی تصرفات ساختمانی، قوانین و مقررات راه های خروج و… آشنا شدند.

روز اول دوره (بخش تئوری) توسط مهندس کامران عبدولی قائم مقام معاونت پیشگیری سازمان آتش نشانی و  روز دوم (بخش کارگاه ) توسط مهندس قاسم بهرامی مدرس پیشگیری سازمان تدریس شد. مطابق دوره های گذشته به فراگیران گواهینامه پایان دوره اعطا می شود. گفتنی است پیش از این دوره های آموزشی اطفای حریق آبی مقدماتی و پیشرفته برگزار شده بود.