به گزارش صبحانه،حامد بقالان فرمانده آتش نشانان اعزامی گفت: در این حادثه یک سوله به وسعت ۵۰۰ متر مربع مملو از ضایعات چوب و مواد مختلف آتش گرفت و در اندک زمانی به دلیل وجود مواد قابل اشتعال فراوان در محل، تمامی این مکان کاملاً شعله ور شد.

وی افزود: با توجه به بافت مسکونی در اطراف این انبار، شعله‌های آتش هر آن احتمال می‌رفت به منازل مسکونی اطراف سرایت کند که آتش نشانان به محض حضور در محل حادثه، علاوه بر تخلیه ساکنان از منازل اطراف، مشغول خاموش کردن آتش شدند.

این فرمانده آتش نشانی تصریح کرد: نیروهای آتش نشانی پس از کشیدن لوله‌های پرفشار آب آتش نشانی به محل آتش سوزی، از دو جهت مشغول مقابله با آتش شده و پس از به کنترل درآوردن شعله‌های آتش و مهار آن، به لکه گیری محل حادثه مشغول شدند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه دراین حادثه به هیچ یک از کارگران این انبار و افراد حاضر در محل آسیب جانی نرسید.